top of page

Toji-kan

Sake Characteristics

Sake Name: Toji-kan

Brewery: Hakutsuru

Prefecture: Hyogo

Sake Type: Futsu-shu

SMV: +2

Polishing Ratio: 70%

Acidity: 1.4

IMG_20190721_212949_368.jpg
bottom of page