Moon on the Water by Fukucho

Sake Characteristics

Sake Name: Moon on the Water

Brewery: Fukucho

Prefecture: Hiroshima

Sake Type: Junmai Ginjo

SMV: +3

Polishing Ratio: 55%

Acidity: 1.4

3.0 150 Rate this sake
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon